redirect JavaScript

Cách redirect JavaScript và tầm quan trọng của nó với SEO

Nếu phương tiện redirect duy nhất của bạn là redirect JavaScript, thì: không. Sử dụng redirect JavaScript tốt hơn nhiều so với việc không redirect.

Từ quan điểm SEO, redirect JavaScript không phải là cách redirect tối ưu nhất vì các công cụ tìm kiếm cần hiển thị một trang để tìm redirect. redirect bằng cách sử dụng redirect 301 luôn được khuyến nghị (trừ khi bạn đang tìm cách redirect tạm thời).

Các redirect JavaScript thường được các công cụ tìm kiếm chọn và chúng vượt qua thẩm quyền.

Nếu bạn cần sử dụng redirect JavaScript, hãy đảm bảo gửi các tín hiệu nhất quán bằng cách:

  1. Bao gồm mục tiêu redirect trong sitemap XML.
  2. Cập nhật internal link để trỏ đến mục tiêu redirect.
  3. Cập nhật bất kỳ url canonical nào để trỏ đến mục tiêu redirect.

Triển khai redirect JavaScript

Với một vài dòng mã JavaScript, bạn có thể redirect khách truy cập đến một URL khác. Chức năng được khuyến nghị là window.location.replace().

Một chút thông tin cơ bản: redirect JavaScript là redirect phía máy khách hướng dẫn các trình duyệt tải một URL khác.

Ví dụ về redirect JavaScript đến trang chủ của chúng tôi trông như thế nào:

<html>

<head>

<script>

window.location.replace(“https://www.hmgsearch.com/”);

</script>

</head>

</html>

Mã này sẽ đưa khách truy cập đến https://www.hmgsearch.com/ khi tải trang.

Lợi ích của việc sử dụng hàm window.location.replace là URL hiện tại không được thêm vào lịch sử điều hướng của khách truy cập. Trong khi đó, redirect JavaScript phổ biến window.location.href sẽ làm được. Điều đó có thể khiến khách truy cập bị mắc kẹt trong các vòng lặp nút quay lại. Do đó, đừng sử dụng nó khi redirect khách truy cập ngay lập tức đến một URL khác.

<script>

window.location.href=’https://www.hmgsearch.com/’;

</script>

Redirect JavaScript và SEO

Theo quan điểm của SEO, không nên sử dụng redirect JavaScript vì:

  1. Các công cụ tìm kiếm chậm nhận ra chúng, vì chúng cần hiển thị trang để tìm redirect.
  2. Không có gì đảm bảo rằng redirect được chọn chính xác. Do đó, không chắc liệu bạn có thấy cùng một lượng quyền hạn được chuyển như bạn thấy với redirect 301 hay không.
  3. Redirect JavaScript tạo ra trải nghiệm người dùng chậm hơn so với redirect 301 chẳng hạn.

Đọc toàn bộ bài viết của chúng tôi biết hết về redirect

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *