Redirect 301 và 302

Redirect 301 và 302: Hướng dẫn toàn diện xem cái nào tốt hơn

redirect HTTP 301 – viết tắt là redirect 301 – là tốt nhất cho SEO nếu bạn đã di chuyển nội dung vĩnh viễn.

Nếu bạn đã tạm thời di chuyển nội dung , redirect 302 là tốt nhất.

Sự khác biệt giữa redirect 301 và 302

Loại redirectCa sử dụngĐạt giá trị SEO
Redirect 301Nội dung đã được di chuyển vĩnh viễn
Redirect 302Nội dung tạm thời được di chuyển)*)Không

(*) Sau khi redirect 302 đã xuất hiện được một thời gian, các công cụ tìm kiếm có thể bắt đầu coi nó là redirect 301 và chuyển giá trị SEO của nó.

Redirect vĩnh viễn 301 chi tiết hơn

Redirect 301 truyền đạt bản chất vĩnh viễn của việc di chuyển nội dung. Thao tác đó yêu cầu các công cụ tìm kiếm chuyển quyền hạn và mức độ liên quan đến URL mới.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ muốn sử dụng redirect 301.

redirect 301: nội dung được di chuyển vĩnh viễn
redirect 301: nội dung được di chuyển vĩnh viễn

Tìm hiểu thêm về redirect 301

Redirect tạm thời 302 chi tiết hơn

Mã trạng thái HTTP 302 — viết tắt là redirect 302 — thông báo rằng nội dung đã được di chuyển tạm thời và các công cụ tìm kiếm cần giữ URL cũ trong chỉ mục. Do đó, các công cụ tìm kiếm sẽ không chỉ định quyền hạn và mức độ liên quan của URL với mục tiêu redirect. Điều này có ý nghĩa, bởi vì bạn đang thông báo rằng việc di chuyển có tính chất tạm thời.

Tuy nhiên, nếu redirect 302 duy trì trong một thời gian dài, các công cụ tìm kiếm có thể bắt đầu coi đó là redirect 301. Việc đó dẫn đến quyền và mức độ liên quan của URL được chuyển đến mục tiêu redirect.

redirect 302: nội dung được chuyển tạm thời
redirect 302: nội dung được chuyển tạm thời

Khi nào sử dụng redirect 302

Sử dụng redirect 302 khi:

  • Redirect URL do chiến dịch quảng cáo.
  • Đang chạy thử nghiệm A / B.

Google sẽ làm gì với điều này?

Đây là những gì John Mueller đã nói về điều này vào tháng 12 năm 2019:

Cả hai đều gửi người dùng trở đi, sự khác biệt là nhỏ nhưng nhỏ. 301 là một redirect vĩnh viễn, vì vậy đích là những gì chúng tôi giữ. 302 là một redirect tạm thời, vì vậy chúng tôi sẽ quay lại phần bắt đầu để kiểm tra kỹ. Chúng chỉ là những cách redirect khác nhau. Sử dụng đúng loại khi bạn có thể nhưng đừng lo lắng về bụi SEO huyền diệu. Cả hai đều hoạt động tốt.

Chúng tôi đồng ý, ngoại trừ phần “đừng lo lắng về bụi ma thuật SEO”.

Đó chính xác là những gì đưa bạn lên phía trước — hoặc đằng sau đối thủ cạnh tranh của bạn. Bạn không thể đợi cho đến khi Google cuối cùng nhận ra rằng redirect 302 lẽ ra phải là redirect 301 và chỉ sau đó mới bắt đầu chuyển giao quyền và mức độ liên quan. Bạn không có sự sang trọng đó.

Ảnh hưởng đến bộ nhớ cache của trình duyệt

Khách truy cập sẽ không nhận thấy bạn sử dụng redirect 301 hay 302 để đưa họ đến một trang khác. Tuy nhiên, redirect 301 được trình duyệt của khách truy cập lưu vào bộ nhớ cache.

Giả sử redirect 301 bị xóa và khách truy cập vào URL cũ. Họ sẽ vẫn được redirect đến URL mới bởi trình duyệt của họ.

Để tránh điều này, khách truy cập cần xóa bộ nhớ cache của trình duyệt (chỉ khôi phục cài đặt gốc là không đủ).

Xem chi tiết hướng của cúng tôi về redirect

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *