rel= nofollow

Link nofollow và dofollow là gì và cách đặt rel=”nofollow” đúng nhất

Một chiến lược quản lý marketing nhằm tạo ra kết quả đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp. Kỹ thuật SEO bài bản là một trong những chiến lược giúp mang lại những kết quả này.

Tuy nhiên, nó không chỉ là tạo ra nội dung tốt hướng tới người dùng hoặc có backlink từ những trang web có thẩm quyền (Da cao). Bạn còn phải áp dụng một số thực hành như hiểu link nofollow so với dofollow và biết cách sử dụng chúng để có lợi cho bạn.

Nếu bạn muốn xem cách sử dụng các loại link đó trong chiến lược SEO của mình, hãy tiếp tục đọc.

Thuộc tính link nofollow được Google giới thiệu vào năm 2005 để đối phó với các liên kết spam đang được sử dụng để đánh lừa hệ thống. Hiện tại, Google coi thuộc tính link nofollow như một gợi ý thay vì một chỉ thị.

Để phân biệt rõ hơn nguồn gốc của các liên kết không phải tự nhiên. Google gần đây đã giới thiệu hai giá trị thuộc tính khác bổ sung cho thuộc tính rel= “nofollow”:

 • rel=”sponsored” để đánh dấu các liên kết trả tiền và sponsored
 • rel=”ugc” để đánh dấu các liên kết nội dung do người dùng tạo trong các diễn đàn, nhận xét và bảng tin

Nói chung, thuộc tính link nofollow nên được sử dụng cho:

 • Các liên kết không tự nhiên
 • Khi chủ sở hữu trang web không muốn được liên kết với URL mục tiêu của liên kết.

Thuộc tính link nofollow đề cập đến các liên kết có giá trị “nofollow” trong rel thuộc tính của chúng. Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp bối cảnh về mối quan hệ của các trang liên kết với mục tiêu liên kết.

Thuộc tính rel=”nofollow” sử dụng để báo hiệu cho các công cụ tìm kiếm rằng chúng không nên theo các liên kết này. Do đó, các công cụ tìm kiếm không nên chuyển bất kỳ quyền liên kết nào đến mục tiêu liên kết. Tuy nhiên, Google nói riêng có thể chọn bỏ qua điều này và đi theo liên kết và / hoặc chuyển quyền liên kết.

Thuật ngữ chính xác

99% trường hợp, thuật ngữ không chính xác được sử dụng để mô tả các liên kết có nofollow giá trị trong thuộc tính của chúng . Chúng tôi đã thấy tất cả: “thẻ nofollow”, “thuộc tính nofollow” và “thuộc tính link nofollow”.

Mặc dù nó vẫn không chính xác về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ sử dụng “thuộc tính link nofollow” trong toàn bộ tài liệu này. Đó chính là mục đích đơn giản và vì nó gần như sử dụng đúng thuật ngữ.

Dưới đây là một ví dụ về thuộc tính link nofollow đang hoạt động và phân tích:

thuộc tính rel="nofollow"
thuộc tính rel=”nofollow”

Khái niệm về thuộc tính link nofollow có từ năm 2005. Khi Google đang cố gắng giải quyết một loạt các backlink spam không thể chịu nổi thông qua các bình luận blog, bảng tin và diễn đàn.

Vì những liên kết này đang giúp các trang web chất lượng thấp xếp hạng cao hơn nhiều so với các trang web chất lượng.

Google đã giới thiệu thuộc tính link nofollow để thử và lọc những trang web xấu. Thông qua thuộc tính link nofollow, Google tìm hiểu về ngữ cảnh của liên kết. Sau đó, họ sử dụng thuộc tính này để giúp xếp hạng công bằng hơn.

Thuộc tính link nofollow nên được sử dụng khi một liên kết không xuất hiện tự nhiên hoặc không kiếm được thông qua sự quan tâm thực sự.

Nói chung, bạn nên sử dụng thuộc tính link nofollow, ví dụ:

 • Các trường hợp bạn cần liên kết nhưng không muốn liên kết với mục tiêu liên kết
 • Vật dụng
 • Huy hiệu chứng nhận
 • Thông cáo báo chí

Công cụ tìm kiếm gần đây đã thay đổi chính sách của mình đối với các thuộc tính nofollow. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 trở đi, Google không công nhận thuộc tính link nofollow như một chỉ thị nữa. Mà thay vào đó, họ coi nó như một gợi ý đơn thuần.

Có khả năng là hầu hết các link nofollow vẫn không mang lại lợi ích cho xếp hạng của bạn. Nhưng Google có thể chọn bỏ qua thuộc tính link nofollow và sử dụng các liên kết cho mục đích xếp hạng.

Các giá trị khác: ugc và sponsored

Cùng với thay đổi chính sách này, công cụ tìm kiếm đã đưa ra hai giá trị thuộc tính mới để đánh dấu mục đích sử dụng cụ thể của liên kết:

 • Giá trị rel=”sponsored”
 • Và giá trị rel=”ugc”

Google muốn các giá trị thuộc tính mới này thay thế việc sử dụng thuộc tính link nofollow trong một số trường hợp nhất định. Do đó, chúng thể hiện nguồn gốc thực sự của các liên kết.

Hiện tại, công cụ tìm kiếm gợi ý rằng giá trị:

 • “sponsored” được sử dụng cho tất cả các hình thức quảng cáo hoặc vị trí trả phí và 
 • “ugc” cho các liên kết nội dung do người dùng tạo (UGC), chẳng hạn như nhận xét và bài đăng trên diễn đàn.

Thuộc tính link nofollow vẫn có thể được sử dụng trong tất cả các trường hợp này. Nhưng theo nguyên tắc của nó, Google thích hai loại mới hơn vì chúng truyền tải nhiều ngữ cảnh hơn.

Đối với thuộc tính link nofollow, Google hiện khuyên bạn nên sử dụng nó cho:

 • Các liên kết sponsored hoặc do người dùng tạo
 • Không muốn được liên kết hoặc không muốn Googlebot để thu thập thông tin các trang được liên kết đó.

Khi báo cáo Web Spam 2019 của Google được công bố, cộng đồng SEO đã rất ngạc nhiên khi đọc những điều sau:

Chúng tôi đã giới thiệu hai thuộc tính liên kết mới, rel = ”Managed” và rel = ”ugc”. Các thuộc tính đó cung cấp cho quản trị viên web các cách bổ sung để xác định bản chất của các liên kết cụ thể với Google Tìm kiếm. Cùng với rel = ”nofollow”, chúng tôi bắt đầu coi đây là những gợi ý để chúng tôi kết hợp với mục đích xếp hạng.

Vì vậy, rõ ràng cả ba giá trị thuộc tính liên kết hiện đang được sử dụng cho mục đích xếp hạng.

Google gợi ý rằng: họ sẽ “nói chung” xử lý các liên kết với những giá trị mới này theo cách họ xử lý các link nofollow bằng cách không đưa chúng vào đánh giá xếp hạng của họ. Trong cùng một bài báo, Google sau đó nói rằng các thuộc tính liên kết mới là gợi ý mà chúng có thể kết hợp cho mục đích xếp hạng. Tuyên bố này đã gây nhầm lẫn cho nhiều người làm SEO, những người đang phân vân có nên sử dụng rel=”sponsored”hoặc rel=”ugc”.

Điểm rút ra chính ở đây là Google có thể chọn sử dụng các thuộc tính liên kết này cho mục đích xếp hạng nếu muốn. Cụ thể là khi đánh giá link có chứa thuộc tính. Mặc dù chúng không cho chúng ta biết rõ ràng là chúng sẽ làm như thế nào.

Điều đó nói rằng, Google đã xác nhận rằng sự hiện diện của các thuộc tính liên kết này trên trang sẽ không được sử dụng làm yếu tố xếp hạng để đánh giá trang web hoặc trang web sử dụng các thuộc tính. Do đó, việc sử dụng chúng hoàn toàn là tùy chọn và sẽ không mang lại lợi ích cho chiến lược SEO của bạn – ít nhất là hiện tại.

Có rất nhiều quan niệm sai lầm về cách các giá trị thuộc tính nên được sử dụng trên các liên kết bên trong và bên ngoài. Nó thật dễ khiến bạn bối rối trước tác động của một thuộc tính, đặc biệt là khi chúng được công nhận là “gợi ý”.

Mặc dù vậy, quy tắc thực sự khá đơn giản: nếu bạn đã có các link “nofollow” hiện tại rõ ràng là nội dung do người dùng tạo hoặc tài trợ. Bạn có thể dễ dàng cập nhật chúng thành “ugc” hoặc “sponsored”, tôi sẽ sử dụng nó. Nếu không, tôi sẽ để nguyên chúng và chỉ sử dụng các thuộc tính liên kết cụ thể hơn trên các liên kết mới.

Tôi cũng sẽ luôn giả định rằng Google sẽ không theo một outbound link với bất kỳ thuộc tính liên kết nào đã đề cập trước đó. Chúng sẽ không có lợi ích nào được chuyển cho bên được liên kết. Tôi cho rằng điều đó ngược lại đối với một liên kết nội bộ nhưng thường thì có những cách tốt hơn để nói với Google rằng không theo một liên kết nội bộ nào. Chẳng hạn như việc bạn sử dụng robots.txt cho trang web.

Tài nguyên hữu ích

Google cho phép bạn sử dụng các thuộc tính mới kết hợp với thẻ nofollow. Ví dụ: bạn có thể sử dụng cả “sponsored” và “nofollow” cho các liên kết trả phí. Bạn có thể sử dụng dấu cách để phân tách các giá trị hoặc dấu phẩy — cũng được.

Đây là hai ví dụ đều hợp lệ:

<a href=”https://example.com/” rel=”nofollow sponsored”>

<a href=”https://example.com” rel=”nofollow,sponsored”>

Làm thế nào để tránh bị phạt ngoài tự nhiên

Việc theo dõi các external link có chất lượng thấp hoặc vi phạm khác trên trang của bạn có thể dẫn đến hình phạt mà Google gọi là “unnatural outbound links penalty”. Hình phạt này xảy ra khi công cụ tìm kiếm tìm thấy “một mẫu liên kết trên trang web của bạn không tự nhiên hoặc không liên quan”.

Thực hiện theo các chính sách sau để tránh bị phạt ngoài tự nhiên:

 1. Tránh inbound link các trang web chất lượng thấp và spam
 2. Sử dụng nofollow hoặc ugc trên tất cả nội dung do người dùng tạo theo mặc định
 3. Xem lại các liên kết trong bất kỳ bài đăng nào của khách

Bạn đang liên kết đúng cách? Hãy xem dịch vụ backlink chất lượng của chúng tôi

Mặc dù thuộc tính link nofollow chủ yếu được sử dụng cho các outbound link. Nhưng có những trường hợp mà nó cũng có thể giúp bạn với cấu trúc bên trong của mình.

Ví dụ: thuộc tính link nofollow có thể ngăn các công cụ tìm kiếm theo inbound link các trang sản phẩm đã lọc. Việc sử dụng các bộ lọc nói riêng và điều hướng nhiều khía cạnh có thể tạo ra một lượng lớn các URL có nội dung gần như trùng lặp. Áp dụng giá trị nofollow cho các liên kết đó là một cách để ngăn việc thu thập thông tin không cần thiết của các URL này.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đang hướng dẫn các công cụ tìm kiếm không theo dõi bộ lọc màu của kính nam. Trong khi danh mục “kính nam” của trang web vẫn được lập chỉ mục, thuộc tính link nofollow ngăn công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web đã lọc có thể có hàng nghìn biến thể gần giống nhau.

<a href=”https://example.com/kinh-nam/?color=black” rel=”nofollow”>Black</a>

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không dễ bị lừa và chưa bao giờ xảy ra. Nếu ai đó inbound link các trang được lọc đó từ một trang web khác. Công cụ tìm kiếm vẫn có thể theo dõi các liên kết đó và thu thập thông tin các trang sản phẩm đã lọc.

Và bên cạnh đó, Google hiện coi thuộc tính link nofollow như một gợi ý chứ không phải là một chỉ thị.

Nếu việc thu thập dữ liệu các trang sản phẩm đã lọc của bạn là một rủi ro có liên quan. Tôi khuyên bạn tốt nhất nên sử dụng lệnh disallow trong file robots.txt của mình .

Liên kết điêu khắc với nofollow là như vậy từ năm 2010

Khoảng 11 năm trước, việc thêm thuộc tính link nofollow sẽ dẫn đến việc không có link authority nào được phân phối cho các trang được liên kết đó. Thay vào đó, các trang được liên kết khác với các link dofollow thường xuyên sẽ có nhiều quyền liên kết hơn.

Ví dụ: bạn có 8 liên kết trên một trang và thông thường mỗi liên kết sẽ chuyển 1/8 quyền liên kết. Nếu bạn tạo nofollow 4 trong số các liên kết, thì 4 liên kết được theo sau mỗi liên kết sẽ nhận được 1/4 quyền liên kết thay vì 1/4 quyền. Thực hành này được gọi là điêu khắc liên kết.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã không hoạt động trong hơn một thập kỷ. Google sẽ coi quyền hạn thường được chuyển khi liên kết mà không có nofollow là bị mất. Do đó, trong trường hợp này, điều này sẽ khiến 1/2 link authority biến mất. Nói cách khác, cố gắng tạo liên kết như thế này có hại nhiều hơn có lợi.

Với việc Google khuyên các link nofollow nội bộ thu hút pagerank khỏi các liên kết nội bộ còn lại trên trang. Các SEOer đã phải hướng tới các phương pháp khác để cố gắng tạo ra PR. Một số phương pháp phổ biến để làm xáo trộn liên kết là: Sử dụng sự kiện cuộn, sự kiện onclick, hoặc cố ý làm sai định dạng các liên kết để ngăn Google phát hiện ra.

Martin Splitt đã đề cập đến một số ví dụ về những việc không nên làm nếu bạn muốn Google tìm thấy một liên kết. Điều này chuyển thành những ý tưởng cần xem xét khi cố gắng ẩn chúng. Lưu ý: điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập, vì vậy bạn có thể vô tình tạo ra sự cố người dùng bằng cách thử một số chiến thuật này.

Thuộc tính link nofollow được thiết kế để chống lại spam liên kết và Google hiện đang sử dụng thuộc tính này như một gợi ý thay vì chỉ thị. Điều này đặt ra câu hỏi: “các link nofollow hiện có mang lại lợi ích cho hiệu suất SEO của bạn không?”

Có, họ có. Cả trực tiếp và gián tiếp.

Lợi ích trực tiếp

Trong trường hợp Google bỏ qua thuộc tính link nofollow, liên kết sẽ có lợi cho hiệu suất SEO của bạn. Quyền liên kết sang một bên, chúng tôi luôn quan điểm rằng các link nofollow từ các miền mạnh vẫn có thể được sử dụng như một dấu hiệu của thẩm quyền. Lấy ví dụ liên kết từ các trang Wikipedia được quản lý chặt chẽ.

Lợi ích gián tiếp

Và sau đó là hiệu ứng gián tiếp (luôn luôn ở đó). Nếu chúng ta lấy lại ví dụ về Wikipedia, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều người sử dụng các nguồn Wikipedia làm tài liệu tham khảo cho nội dung của riêng họ. Có nghĩa là có khả năng họ cũng sẽ liên kết với bạn. Chưa kể, nhiều người sao chép các phần (hoặc toàn bộ trang) từ Wikipedia và giữ nguyên các backlink.

Bạn có từ chối một liên kết từ thời New York chỉ vì nó là nofollow không? Tôi nghi ngờ điều đó…

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã thấy nhiều nhà xuất bản cấp cao nhất quyết định áp dụng chính sách nofollow chung cho tất cả các external link. Điều này dẫn đến việc Google mất phần lớn link graph. Và đừng quên rằng phiên bản PageRank mới hơn có thể đang sử dụng một tập hợp các trang đáng tin cậy hoạt động như các trang gốc.

Rất đơn giản, tôi tin rằng cần phải coi rel=”nofollow”như một gợi ý hơn là một chỉ thị để mở sao lưu link graph. Đặc biệt là xung quanh các trang web hạt giống này.

Backlink chất lượng kiếm được là một tín hiệu đáng tin cậy và có thẩm quyền, cả khi đây là nofollow, theo như tôi nghĩ. Và tôi đã thấy rất nhiều ví dụ về các liên kết cấp cao nhất có tác động tích cực đến khả năng hiển thị không phải trả tiền. Ngay cả khi một tỷ lệ phần trăm đáng chú ý trong số này không được theo dõi.

Tôi thường thấy cái mà tôi gọi là “hiệu ứng quả cầu tuyết”. Khi các ấn phẩm bổ sung bao gồm một câu chuyện vì lần đầu tiên họ nhìn thấy nó trên một ấn phẩm khác. Ngay cả khi phạm vi ban đầu bao gồm link nofollow, các backlink kiếm được từ phạm vi bảo hiểm quả cầu tuyết thường được theo sau.

Một trong những cách mà tôi luôn phân tích cơ hội liên kết tiềm năng là tự hỏi bản thân (hoặc khách hàng của tôi) liệu chúng tôi có muốn liên kết đó nữa không nếu Google không tồn tại. Điều này ngay lập tức khiến bạn suy nghĩ về lợi ích của các liên kết tuyệt vời bên ngoài SEO. Với lưu lượng truy cập chính trong số này là lưu lượng truy cập giới thiệu có liên quan từ những người có thể trở thành khách hàng hoặc khách hàng tiếp theo của bạn.

Nhìn xa hơn thứ hạng

Đừng quên: link nofollow vẫn có thể tạo ra lưu lượng truy cập – đó là toàn bộ ý tưởng về liên kết. Vào cuối ngày, bạn đang theo đuổi điều gì: khách truy cập có khả năng chuyển đổi. Họ có thể đến qua Google Tìm kiếm, nhưng họ cũng có thể đến trang web của bạn thông qua một liên kết trên một trang có liên quan cao trên trang web của người khác.

Các liên kết được đặt chính xác ngày càng không được theo dõi. Nhưng vì chúng tôi không kiểm soát được hầu hết phạm vi phủ sóng nên việc cố gắng thay đổi loại liên kết hiếm khi thành công. Khi một chiến dịch có mức độ phủ sóng lớn, chúng tôi vẫn thấy một loạt các loại inbound link trang web, nhưng chúng tôi cần phải nhìn xa hơn các liên kết chỉ vì giá trị SEO của chúng.

Một liên kết có liên quan cao ở đúng vị trí, được theo dõi hoặc nofollow, có thể thu hút khách truy cập gắn bó với trang web của bạn, đồng thời tăng đối tượng và phạm vi tiếp cận thương hiệu của bạn, điều này có thể có giá trị như sức mạnh liên kết.

Để hiểu sự khác biệt giữa link nofollow và dofollow, trước tiên chúng ta phải làm rõ cách thức  hoạt động của xây dựng backlink trong SEO.

Theo đó, chúng tôi muốn nói điều gì sẽ xảy ra khi một trang web hoặc blog nhận được backlink mới có thể làm tăng thứ hạng của nó trong Google.

Cũng giống như cách mà mỗi nội dung mới trên blog của bạn làm tăng khả năng bạn được người dùng tìm thấy. Chúng tôi có thể nói rằng mỗi backlink mới làm tăng cơ hội:

 • Có nhiều khách truy cập hơn
 • Định vị thứ hạng từ khóa tốt hơn trong các công cụ tìm kiếm.

Rốt cuộc, khi thuật toán của Google xác định quá nhiều link bên trong và bên ngoài trỏ đến trang web của bạn. Nó sẽ tự động hiểu rằng, nếu có rất nhiều người đang backlink đến blog này, thì đó phải là một trang rất tốt.

Do đó, nó phải ở vị trí xếp hạng tốt hơn trong kết quả tìm kiếm.

Các link dofollow là những link cho phép Google và các công cụ tìm kiếm khác trỏ về trang web hoặc blog kèm theo sự tín nhiệm link đó. Mỗi một link dofollow giống như phiếu bầu xác nhận rằng trang web được nhận liên kết được coi là uy tín. Khi đó, các bot tìm kiếm có thể thông qua liên kết dofollow đó để đi tới trang web hoặc blog được nhận backlink.

Vì vậy, mỗi khi bạn được nhận một link dofollow vào trang web của mình thì nó trược truyền sức mạnh. Các chỉ số sức mạnh được nhiều đơn vị thứ 3 tính toán như: DA, PA, CF, TF,…

Nó tăng cường quyền hạn của bạn bằng cách hiển thị cho các công cụ tìm kiếm những trang web, blog và bài đăng khác được trỏ liên kết.

Ví dụ: Nếu 1 post hay page của hmgsearch.com nhận liên kết dofollow từ một trang web X thì post hay page đó sẽ được tính trong xếp hạng.

Điều này được một số người dùng gọi là Link Juice và nó xảy ra do chỉ số Pagerank của Google.

Do đó, khi chèn các backlink từ bên ngoài trỏ vào blog của bạn, hãy đảm bảo rằng chúng đến từ các trang web có thẩm quyền tốt. Vì điều này sẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của sức mạnh trang web của bạn.

Khi mọi người nói về các liên kết và họ muốn biểu thị rõ ràng các link nofollow, họ thường sử dụng thuật ngữ liên kết “dofollow”. Tuy nhiên, không có cái gọi là “link dofollow”. Đó là một thuật ngữ được tạo thành, không phải là một giá trị cho thuộc tính liên kết. Thuật ngữ chính xác sẽ chỉ gọi những liên kết này là “followed links”.

<a href=”https://example.com” rel=”nofollow” >

Đây là một liên kết thông thường:

<a href=”https://example.com” >

Và ví dụ mã bên dưới chỉ đơn giản là không đúng. Các công cụ tìm kiếm có khả năng chỉ bỏ qua giá trị và coi nó như một liên kết thông thường.

<a href=”https://example.com” rel=”dofollow” >

Khi chúng ta đang nói đến thuộc tính link nofollow. Chúng ta không nên chuyển qua thứ gì đó nghe có vẻ tương tự nhưng có hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều — lệnh meta robots nofollow .

Mặc dù thuộc tính link nofollow chỉ được sử dụng cho một liên kết cụ thể và không ảnh hưởng đến các liên kết khác trên trang. Nhưng chỉ thị nofollow meta robots được xác định ở cấp độ trang. Có nghĩa là việc bao gồm nó trong nguồn trang sẽ áp dụng thuộc tính link nofollow cho tất cả liên kết trên trang .

Dưới đây là một ví dụ về những gì trông giống như trong nguồn trang của bạn:

<meta name=”robots” content=”nofollow”>

Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể xác định các chỉ thị rô bốt thông qua X-Robots-Tag .

Giải thích của Bing về các thuộc tính liên kết

Vào tháng Sáu năm 2020, Bing cập nhật các hướng dẫn dành cho webmaster của họ và thêm một phần cụ thể về các thuộc tính link nofollow, ugc và sponsored:

Hãy nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ liên kết trả tiền hoặc quảng cáo nào trên trang web của bạn đều sử dụng thuộc tính rel = ”nofollow” hoặc rel = ”protected” hoặc rel = ”ugc” để ngăn trình thu thập thông tin theo dõi các liên kết và có khả năng ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm.

Điều này có thể có nghĩa là Bing đang áp dụng cách tiếp cận tương tự như Google về cách họ xử lý các thuộc tính liên kết.

Tài nguyên hữu ích

Bớt tư tưởng

Mặc dù tác động của thuộc tính nofollow đối với SEO ngày nay khác đáng kể so với khi nó được giới thiệu lần đầu tiên. Nhưng nó vẫn là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi tạo liên kết, cả trong trang web của bạn và từ các trang web khác đến trang web của bạn.

Các link nofollow, khôn ngoan về SEO không hoàn toàn vô dụng. Bất chấp gợi ý của họ về việc các công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu chúng. Chúng vẫn duy trì một mức độ thẩm quyền nhất định — và chủ yếu. Chúng có thể tạo ra lưu lượng truy cập. Và đây, vào cuối ngày, nguồn chuyển đổi và các liên kết gửi đến khác.

Thuộc tính link nofollow nên được sử dụng cho tất cả các inbound link các trang web mà bạn không muốn liên kết. Các liên kết “sponsored” phải cho biết bất kỳ liên kết sponsored hoặc trả phí nào. Trong khi “UGC” phải đánh dấu các liên kết nội dung do người dùng tạo trong các diễn đàn, bảng tin và nhận xét. Các liên kết không có nofollow chỉ là kết quả của sự quan tâm thực sự.

Sự khác biệt giữa dofollow và nofollow là gì?

Không có cái gọi là “link dofollow”. Đó là một thuật ngữ được tạo thành.Chúng không phải là một giá trị cho thuộc tính liên kết. Các liên kết không có giá trị thuộc tính nofollow chỉ đơn giản là “followed links”. Sự khác biệt là chúng không nhằm mục đích chặn các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang mục tiêu của chúng.

Các thuộc tính ugc và sponsored là gì?

Google đã triển khai các thuộc tính liên kết sponsored và UGC để xác định nguồn gốc của link nofollow. Các thẻ rel=”sponsored” được sử dụng cho tất cả các liên kết trả tiền. Trong khi rel=”ugc”đề cập đến nội dung do người dùng tạo ra như các liên kết trong ý kiến hoặc bảng tin. Tuy nhiên, Google không bắt buộc sử dụng các giá trị thuộc tính mới và nhiều nhà xuất bản vẫn chỉ sử dụng nofollow.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *