Cách redirect JavaScript và tầm quan trọng của nó với SEO
|

Cách redirect JavaScript và tầm quan trọng của nó với SEO

Nếu phương tiện redirect duy nhất của bạn là redirect JavaScript, thì: không. Sử dụng redirect JavaScript tốt hơn nhiều so với việc không redirect. Từ quan điểm SEO, redirect JavaScript không phải là cách redirect tối ưu nhất vì các công cụ tìm kiếm cần hiển thị một trang để tìm redirect. redirect bằng…

Redirect 301 URL bằng file .htaccess trên Apache
|

Redirect 301 URL bằng file .htaccess trên Apache

Trong số những thứ khác, file .htaccess trên Apache xử lý (htaccess redirect 301). Trong đó, bạn có thể triển khai redirect cho toàn bộ trang web, toàn bộ phần hoặc chỉ một vài URL. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các trường hợp sử dụng phổ biến nhất của việc…